Logset 8F + TTS Delta 2

Äestys & Kylvö

Perinteinen metsä-äes käytössä kevät aikaan touko-kesäkuussa.

Logset 4F

Puunkorjuupalvelut

Laadukasta puunkorjuuta ensiharvennuksilta päätehakkuisiin ja energiaharvennuksilta erikoiskohteisiin.

Logset 8F GT Bracke

Maanmuokkaus Bracke mätästäjällä+ kylvö

Kustannustehokasta mätästystä/laikutusta Kaakkois-Suomen alueella koko kesäajan.