Puunkorjuupalvelut

Laadukasta puunkorjuuta ensiharvennuksilta päätehakkuisiin ja energiaharvennuksilta erikoiskohteisiin.

Maanmuokkaus Bracke mätästäjällä+ kylvö

Kustannustehokasta mätästystä/laikutusta Kaakkois-Suomen alueella koko kesäajan.