• Tiedämme miten metsä syntyy
  Tiedämme miten metsä syntyy
  Metsänuudistamista rautaisella ammattitaidolla
 • Metsänhoidon ammattilaiset
  Metsänhoidon ammattilaiset
  Kustannustehokasta maanmuokkausta Bracke mätästäjällä
 • Tuottavaa metsänhoitoa
  Tuottavaa metsänhoitoa
  Nykyaikaisella kalustolla
 • Laadukasta puunkorjuuta
  Laadukasta puunkorjuuta
  Ensiharvennuksilta päätehakkuisiin ja energiaharvennuksilta erikoiskohteisiin

Savo-Karjalan Metsätyö Oy.

 

Harkitsetko hankintakaupalla puunmyyntiä. Hoidamme puiden hakkuun sekä metsäkuljetuksen. Tarvittaessa avustamme puukaupassa.

 

Palvelut